Logo QUB musique
Autumn Days, Blues and Grey

Autumn Days, Blues and Grey

Folk

2021

1.

Autumn Days (Extrait)

John Simon

0:30
2.

Girl's Desire (Extrait)

John Simon

0:30
3.

Looking at You (Extrait)

John Simon

0:30
4.

Won't Be Going Back (Extrait)

John Simon

0:30
5.

Ain't No Way (Extrait)

John Simon

0:30
6.

What's Going on with Amy (Extrait)

John Simon

0:30
7.

Broken and Alone (Extrait)

John Simon

0:30
8.

Moonlight Night (Extrait)

John Simon

0:30

8 chansons

33 min

© John Simon