Logo QUB musique
Isidikiselo

Isidikiselo

Musique du monde

2001

1.

Zinswelaboya (Extrait)

Imithente

0:30
2.

Ziyokhal' Emini (Extrait)

Imithente

0:30
3.

Isidikiselo (Extrait)

Imithente

0:30
4.

Hamba Sigilamkhuba (Extrait)

Imithente

0:30
5.

Uchakide (Extrait)

Imithente

0:30
6.

Umvunisi (Extrait)

Imithente

0:30
7.

Ningebaleke (Extrait)

Imithente

0:30
8.

Ulale Kanjani (Extrait)

Imithente

0:30
9.

Umbhejezana (Extrait)

Imithente

0:30
10.

Vumani (Extrait)

Imithente

0:30

10 chansons

42 min

© Gallo Record Company