Logo QUB musique
Jane Got A Gun

Jane Got A Gun

Divers

2016

1.

Bedtime Story (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
2.

Ham Falls (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
3.

Katie Safe (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
4.

Garrote (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
5.

Jane Meets Bishop (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
6.

Fitchum (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
7.

Dan & Jane Flee Town (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
8.

Cattails (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
9.

Dan Watches Jane (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
10.

Bishop Meets Dan (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
11.

The Help I Mentioned (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
12.

Crow, Bishop Gang (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
13.

Balloon Ride (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
14.

Montage (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
15.

Slow Jeremiah (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
16.

Dan On The Ridge (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
17.

Ham Wants Jane (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
18.

Jane's Story (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
19.

Brothel (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
20.

Hear Something? (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
21.

Siege (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
22.

Jane Shot Vic Standoff (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
23.

Let's Go See Jane (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30
24.

Jane Goes West (Extrait)

Lisa Gerrard

0:30

24 chansons

58 min

© Varese Sarabande