Logo QUB musique
Om sommaren sköna

Om sommaren sköna

Musique classique

2015

1.

Uti vår hage (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
2.

Och jungfrun hon går i ringen (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
3.

Jag vet en dajlig rosa (arr. C. Paulsson) (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
4.

Om Sommaren Sköna (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
5.

Som stjärnan uppå himmelen så klar (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
6.

Tjuv och tjuv, det skall du heta (arr. H. Alfven) (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
7.

Kristallen den fina (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
8.

Vi ska' ställa till en roliger dans (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
9.

Hej dunkom! (arr. J. Hult) (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
10.

Värmlandsvisan (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
11.

Vem kan segla förutan vind? (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
12.

Till Österland (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
13.

Hurra, här komma de gossar (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
14.

Jag går i tusen tankar (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
15.

Små fåglarna i skogen (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
16.

Jag vill väl hos dig gästa (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
17.

Limu, limu, lima (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
18.

Alunda-visan (arr. C. Paulsson) (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
19.

Där växte upp en lilja (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
20.

Det gingo två flickor i rosende lund (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
21.

Linden (arr. H. Alfven) (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
22.

Glädjens blomster (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
23.

Vindarna sucka uti skogarna (arr. C. Paulsson) (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30
24.

Oxbergsmarschen (Oxberg March) (Extrait)

Ann-Christine Biel

0:30

24 chansons

43 min

© Proprius

0