Logo QUB musique
Sadhana - Gurusmaran

Sadhana - Gurusmaran

Musique du monde

2009

1.

Aata Aatmaram Deva - Gurupasaaydaan (Extrait)

Sanjeev Abhyankar

0:30
2.

Bhajan - Lagla Gurubhajanacha Chhand (Extrait)

Sanjeev Abhyankar

0:30
3.

Gurudhyan - Lago Gururaya Tuzhe Dhyan (Extrait)

Sanjeev Abhyankar

0:30
4.

Gurumahima - Varnavi Ti Thori (Extrait)

Sanjeev Abhyankar

0:30
5.

Gurupooja - Mazhi Dev Pooja (Extrait)

Sanjeev Abhyankar

0:30
6.

Gurustuti - Jo Satya Aahe Paripoorna Aatma (Extrait)

Sanjeev Abhyankar

0:30
7.

Nartan - Ramnamachi Godi Mala Lavili Ho (Extrait)

Sanjeev Abhyankar

0:30
8.

Paduka Poojan - Bhavataarak Ya Tuzhya Paduka (Extrait)

Sanjeev Abhyankar

0:30
9.

Pradakshina (Extrait)

Sanjeev Abhyankar

0:30
10.

Prarthana - Sadguru Saarikha Asta Paatthiraakha (Bhairavi) (Extrait)

Sanjeev Abhyankar

0:30
11.

Saakhar - Ghyavi Ghyavi Saakhar Gurunatha (Extrait)

Sanjeev Abhyankar

0:30
12.

Shlok - Sadhana - Gurusmaran (Extrait)

Sanjeev Abhyankar

0:30

12 chansons

59 min

© Virgin Records (India) Pvt Ltd.