Logo QUB musique
The Horror At MS Aurora (Original Soundtrack)

The Horror At MS Aurora (Original Soundtrack)

Musique classique

2013

1.

Unknown Waters (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
2.

Aurora Weighs Anchor (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
3.

Not a Cloud in the Sky (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
4.

Aurora On Her Way (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
5.

Superstitions (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
6.

Unbalanced (Extrait)

Fredrik Häthén

0:17
7.

Growing Unease (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
8.

A Storm Is Coming (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
9.

Clouded Skies (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
10.

Already Raining (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
11.

Daniel and the Sea (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
12.

First Sign of Danger (Extrait)

Fredrik Häthén

0:25
13.

Approaching the Cliffs (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
14.

Aftermath (Extrait)

Fredrik Häthén

0:28
15.

Damage Report (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
16.

We're Fine (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
17.

Awakening (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
18.

Tension (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
19.

Dark Depths (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
20.

Hunted (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
21.

Lights! (Extrait)

Fredrik Häthén

0:20
22.

Mortal Danger (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
23.

The Sun Is Setting (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
24.

Game Over (Extrait)

Fredrik Häthén

0:13
25.

Loss (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
26.

The Flare (Extrait)

Fredrik Häthén

0:26
27.

Renewed Hope (Extrait)

Fredrik Häthén

0:24
28.

The Last Stretch (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
29.

It's My Responsibility (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
30.

Adrift At Sea (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30
31.

Credits (Theme Medley) (Extrait)

Fredrik Häthén

0:30

31 chansons

43 min

© Fredrik Häthén